F R I T I D S H U S
I N G M A R S Ö
2 0 1 8

HÖGT BELÄGET PÅ SÖDRA INGMARSÖ MED UTSIKT ÖVER STOCKHOLMS MELLANSKÄRGÅRD LIGGER DETTA HUS MED STORA, HÖGA OCH GENERELLA RUM. HUSET ÄR KLÄTT MED OBEHANDLAD KÄRNFURU FRÅN GOTLAND, FÖNSTREN ÄR TILLVERKADE I ÖSTERGÖTLAND AV SÖRMAN SNICKERI OCH YTTERDÖRRARNA AV INDUSTRITYP ÄR TILLVERKADE I SKÅNE.

ENTREPRENÖR - N&T FASTIGHETSSERVICE AB

TACK TILL
ÖSTERBY HYVLERI - WWW.OSTERBY.NU
SÖRMANS SNICKERI - WWW.SORMANSNICKERI.SE
GEBO SNICKERI - WWW.GEBO.SE

situationsplan
fasad norr
tekniskt snitt
entréplan
vindsplan