B O S T A D S H U S
I N G M A R S Ö
2 0 1 9

ETT BOSTADSHUS I ETT PLAN UTFORMAT FÖR EN FAMILJ SOM BEDRIVER JORDBRUK. HUSETS LÅNGSTRÄCKTA VOLYM PLACERAS LÄNGS MED PLATSENS TERRÄNG, PÅ SAMMA VIS SOM DE INTILLIGGANDE GAMLA EKONOMIBYGGNADERNA.

situationsplan
plan
sektion