T I L L B Y G G N A D - F R I T I D S H U S
I N G M A R S Ö
2 0 1 9

TILLBYGGNAD OCH OMBYGGNAD AV ETT BOSTADSHUS MED GÄSTRUM, TVÄTTSTUGA, KÖK OCH TAMBUR. HUSET GES EN NY ENHETLIG FÖNSTERSÄTTNING MED TVÅ OLIKA TYPER AV FÖNSTERBAND SAMT GLASDÖRRAR.

situationsplan
fasader