V E R K S T A D
I N G M A R S Ö
2 0 2 0

NY VERKSTADSBYGGNAD MED HÖGT SITTANDE FÖNSTERBAND SOM I SIN GESTALTNING ANSLUTER TILL DE KRINGLIGGANDE SJÖBODARNA OCH VARVET INTILL.

situationsplan
fasader